Стандартні умови продажу для споживчих покупок товарів через Інтернет

Зміст:

Вступ

 1. Угода
 2. Сторони
 3. Ціни
 4. Укладення угоди
 5. Підтвердження замовлення
 6. Оплата
 7. Доставка тощо.
 8. Ризик товару
 9. Право на відкликання
 10. Обов’язок розслідування
 11. Скарга у разі дефекту та термін подання скарги у разі прострочення
 12. Права покупця у разі прострочення
 13. Права покупця у разі дефекту
 14. Права продавця у разі невиконання зобов’язань покупцем
 15. Гарантія
 16. Персональна інформація
 17. Вирішення конфліктів
 18. Список джерел

Вступ:

Ця покупка регулюється наведеними нижче стандартними умовами та умовами продажу споживчих товарів через Інтернет. Під споживчими покупками тут мається на увазі продаж товарів споживачам, які в основному не здійснюють покупки в рамках підприємницької діяльності, і коли продавець діє у бізнесі з продажем товарів через Інтернет. Договір підготовлено та рекомендовано до використання Уповноваженим з прав споживачів.

Споживчі покупки в Інтернеті в основному регулюються Законом про договори, Законом про споживчі покупки, Законом про маркетинг, Законом про право виходу та Законом про електронну комерцію, і ці закони надають споживачам невід’ємні права. Умови контракту не слід тлумачити як обмеження законних прав, а визначають найважливіші права та обов’язки сторін щодо торгівлі. Продавець може запропонувати покупцю кращі умови, ніж ті, що викладені в цих умовах продажу.

У тих випадках, коли договір безпосередньо не передбачає вирішення проблеми, договір повинен бути доповнений відповідними правовими положеннями.

1. Договір

Угода між покупцем і продавцем складається з інформації, яку продавець надає про покупку, у рішенні про замовлення в Інтернет -магазині (включаючи інформацію про характер товару, кількість, якість, інші властивості, ціну та умови доставки), а також будь -яке пряме листування між сторони (наприклад, електронна пошта) та ці умови продажу.

У разі конфлікту між наданою продавцем інформацією про покупку в рішенні для замовлення в Інтернет -магазині, прямим листуванням між сторонами та умовами продажу, прямим листуванням між сторонами та інформацією, наданою у рішенні про замовлення, передує умови продажу.

2. Сторони

Назва компанії продавця:
Контактна адреса:
Електронна пошта:
Телефонний номер:
Номер організації:

Покупець – це особа, яка робить замовлення.

3. Ціни

Ціни, вказані в інтернет -магазині, включають ПДВ.

Інформація про загальні витрати, які повинен сплатити покупець, включаючи всі податки (ПДВ, митні платежі тощо) та витрати на доставку (доставка, поштові витрати, плата за рахунок -фактуру, упаковка тощо), а також специфікацію окремих елементів у загальній сумі ціна, вказана у рішенні замовлення перед замовленням. (Поставки товарів на Шпіцберген або Ян -Майєн продаються без додавання ПДВ. (1)

4. Укладення угоди

Договір є обов’язковим для обох сторін, коли продавець отримає замовлення покупця.

Однак одна сторона не зобов’язана угодою, якщо у пропозиції від продавця були введені або введені помилки при введенні рішення для замовлення в Інтернет -магазині або в замовленні покупця, а інша сторона усвідомлювала або повинна була усвідомити, що така помилка існувала.

5. Підтвердження замовлення

Коли продавець отримає замовлення покупця, продавець повинен без зайвої затримки підтвердити замовлення, надіславши покупцю підтвердження замовлення.

Рекомендується, щоб покупець перевірив відповідність підтвердження замовлення за кількістю, типом товару, ціною тощо. Якщо між замовленням і підтвердженням замовлення немає відповідності, покупець повинен якомога швидше зв’язатися з продавцем.

6. Оплата

Продавець може вимагати оплати товару з моменту його надсилання від продавця покупцеві.

Якщо покупець використовує кредитну картку (2) або дебетову картку (3) під час оплати, продавець може зарезервувати ціну покупки на картці при замовленні протягом 4 днів з моменту замовлення. (4)

При оплаті кредитною карткою набуває чинності закон про купівлю кредитів тощо. (5)

Якщо продавець пропонує виставлення рахунка-фактури, рахунок-фактура покупцеві видається під час відвантаження товару. Термін сплати повинен бути встановлений щонайменше 14 днів з моменту отримання покупцем поставки.

Якщо у продавця є особлива потреба вимагати від покупця авансовий платіж, наприклад, за виробничу покупку, продавець може вимагати цього.

Покупці, яким ще не виповнилося 18 років, можуть здійснювати оплату лише безпосередньо після доставки товару продавцем або після доставки товару поштовим переказом. (6)

7. Доставка тощо.

Доставка товару від продавця до покупця відбувається в порядку, на місці та у час, зазначений у рішенні для замовлення в Інтернет -магазині.

Якщо термін доставки не зазначений у рішенні про замовлення, продавець повинен доставити товар покупцю протягом розумного терміну та не пізніше 30 днів після замовлення від клієнта. Якщо продавець має забезпечити надсилання товару покупцеві, він зобов’язаний доставити товар до місця призначення належним чином та на звичайних умовах для такого транспортування. Місце призначення знаходиться у покупця, якщо сторони не домовилися про інше.

8. Ризик товару

Ризик для товару переходить до покупця, коли річ заволодіває покупцем відповідно до договору. Якщо час доставки настав, а покупець не в змозі прийняти товар, який надається йому або їй згідно з угодою, покупець все ще має ризик втрати або пошкодження через властивості самого товару.

9. Право на відкликання

Покупець може пошкодувати про придбання товару відповідно до положень Закону про право вилучення (7). Право відкликання означає, що покупець може повернути товар продавцю без причини, навіть якщо в ньому немає дефектів і навіть якщо він не був доставлений.

Покупець повинен повідомити продавця про використання права на відкликання протягом 14 днів з моменту отримання товару, встановленої інформації про право вилучення та форму вилучення. Якщо покупець отримає форму анулювання та необхідну інформацію пізніше, ніж коли товар буде доставлений, строк анулювання починає починатися з дня, коли покупець отримає право на форму відкликання та інформацію. Якщо покупець не отримав достатньої інформації або права на форму відкликання, термін відкликання все одно закінчиться через 3 місяці після отримання товару. Якщо покупець взагалі не отримав інформації про право відкликання, то строк буде 1 рік.

Повідомлення від покупця продавцеві про використання права на відкликання повинне, з доказових причин, бути у письмовій формі (право на форму відкликання, електронною поштою, факсом або листом), і воно повинно містити інформацію про те, як покупець поверне товар продавцю.

При використанні права вилучення товар повинен бути повернутий продавцю в розумний термін. Продавець зобов’язаний повернути покупцеві повну вартість покупки протягом 14 днів з дня, коли продавець отримав товар або записку про самовивіз, або товар став доступним продавцю. Продавець не може встановлювати комісії за користування правом відкликання покупцем, але продавець може вимагати від покупця оплати витрат на повернення товару.

Покупець може оглянути товар, перш ніж він чи вона пошкодує про покупку. Повинна бути можливість повернути товар продавцю приблизно у такому ж стані та кількості, як це було, коли покупець його отримав. Покупець повинен повернути товар продавцю в оригінальній упаковці, якщо це можливо.

Покупець не може шкодувати про придбання предметів, які швидко псуються, предметів, які за своєю природою не можуть бути повернуті, або аудіо- та відеозаписів (у тому числі компакт -дисків, DVD -дисків) або комп’ютерних програм, де печатка зламана. Останнє виключення застосовується лише в тому випадку, якщо продавець чітко сформулював умови прострочення права відкликання на пломбі.

10. Експертиза предмета

Коли покупець отримує товар, йому рекомендується в розумній мірі перевірити, чи він відповідає замовленню, чи він був пошкоджений під час транспортування чи має інші дефекти.

Якщо товар не відповідає замовленню або має дефекти, покупець повинен повідомити продавця у разі скарги, див. пункт 11 договору.

11. Скарга у разі дефекту та строк подання скарги у разі прострочення

Якщо у товару є дефект, покупець повинен протягом розумного часу після того, як він або вона виявив його, повідомити продавця, що він або вона буде посилатися на недолік.

Строк не може бути меншим ніж два місяці з моменту, коли споживач виявив дефект. Скарги повинні бути подані не пізніше ніж через два роки після того, як покупець прийняв товар. Якщо виріб або його частини мають тривати значно довше, строк оскарження становить п’ять років.

У разі затримки, претензії повинні бути пред’явлені продавцю протягом розумного часу після того, як настав час доставки, і товар не був доставлений.

Якщо товар оплачується кредитною карткою, покупець може також обрати скаргу та надіслати претензії безпосередньо до кредитного постачальника (компанії, що надає кредитні картки). (8)

Повідомлення продавцю або кредитору має бути у письмовій формі (електронною поштою, факсом або листом).

12. Права покупця у разі прострочення

Якщо продавець не доставляє товар або доставляє його занадто пізно відповідно до угоди між сторонами, а це не пов’язано з покупцем або обставинами на його стороні, покупець може, згідно з правилами глави 5 Закон про покупки споживачів утримує ціну покупки, виконання вимог, розриває договір і вимагає від продавця компенсації.

Виконання: Якщо продавець не доставить товар під час доставки, покупець може продовжити покупку та встановити розумний додатковий термін виконання від продавця. Однак покупець може вимагати виконання, якщо є перешкода, яку продавець не може подолати, або якщо виконання потягне за собою такі великі незручності або витрати для продавця, що це незначна диспропорція інтересу покупця у виконанні продавцем. Якщо труднощі зникають протягом розумного часу, споживач може вимагати виконання.

Скасування: Покупець може розірвати угоду з продавцем, якщо затримка значна або якщо продавець не доставить товар у додатковий термін виконання, встановлений покупцем. Однак покупець не може розірвати договір під час закінчення додаткового терміну, якщо продавець не заявив, що не виконає його у зазначений термін.

Компенсація: Покупець може додатково вимагати відшкодування збитків, яких він чи вона зазнає внаслідок затримки з боку продавця, див. розділ 24 Закону про купівлі -продажу споживчих товарів.

Покупець повинен повідомити продавцю про претензії у разі подання скарги, див. розділ 11 цього договору.

13. Права покупця у разі виникнення дефекту

Якщо товар має дефект, і це не пов’язано з покупцем або умовами на стороні покупця, покупець може згідно з правилами Розділу 6 Закону про закупівлю споживачів, залежно від обставин, утримати ціну покупки, вибрати між виправленням та повторним доставка, зниження ціни попиту, вимога припинення дії договору та компенсація від продавця.

Виправлення або повторна доставка: Якщо товар має дефект, покупець може вимагати від продавця виправити дефект або повторно доставити відповідний товар. Продавець може виступити проти претензії покупця, якщо виконання вимоги неможливо або продавець спричиняє необґрунтовані витрати.

Продавець повинен внести виправлення або заміну протягом розумного терміну. Виправлення або повторна доставка повинні здійснюватися для покупця без будь -яких витрат, без ризику, що покупець не буде відшкодований за його витрати та без істотних незручностей для покупця. Продавець може робити не більше двох спроб виправлення або повторної доставки за один і той же недолік, якщо немає спеціальних причин, які роблять подальші спроби розумними.

Навіть якщо покупець не потребує виправлення або заміни, продавець може запропонувати виправлення або заміну, якщо це станеться негайно. Якщо продавець передбачає таке виправлення або повторну доставку, покупець не може вимагати зниження ціни або скасування.

Зниження ціни: Якщо дефект не виправлено або не доставлено повторно, покупець може вимагати пропорційного зниження ціни.

Скасування: замість зниження ціни покупець може скасувати угоду, за винятком випадків, коли дефект є незначним.

Компенсація: Покупець також може вимагати компенсації фінансових втрат, яких він чи вона зазнає внаслідок дефекту товару, див. Закон про споживчі закупівлі § 33.

Покупець повинен повідомити продавцю про претензії у разі подання скарги, див. розділ 11 цього договору. Правила щодо скарг застосовуються на додаток до та незалежно від правил щодо права відкликання та будь -яких гарантій, наданих продавцем.

14. Права продавця у разі невиконання зобов’язань покупцем

Якщо покупець не сплачує або не виконує інші зобов’язання за угодою, а це не пов’язано з продавцем або умовами на стороні продавця, продавець може, згідно з правилами глави 9 Закону про покупки споживачів, утримати товар, вимагати виконання угоди, вимагати розірвання договору та компенсації від покупця. Залежно від обставин, продавець може вимагати відсотків

15. Гарантія

Гарантія, надана продавцем або виробником, дає покупцеві права на додаток до прав, які покупець вже має згідно з обов’язковим законодавством. Таким чином, гарантія не передбачає жодних обмежень права покупця на скаргу та претензії у разі затримки або недоліків відповідно до пунктів 12 та 13.

16. Особисті дані (12)

Якщо покупець не погоджується на щось інше, продавець може лише збирати та зберігати особисту інформацію, необхідну для того, щоб продавець міг виконувати зобов’язання за угодою. Особисту інформацію покупця віком до 15 років неможливо отримати, якщо продавець не має згоди батьків або опікунів. Особиста інформація покупця може бути розкрита іншим особам, лише якщо це необхідно для виконання продавцем угоди з покупцем, або у передбачених законом випадках.

Продавець може отримати номер соціального страхування покупця, лише якщо існує фактична потреба у безпечній ідентифікації та такий збір необхідний.

Якщо продавець хоче використовувати особисту інформацію покупця в інших цілях, наприклад, для надсилання покупцеві реклами або інформації, що виходить за межі необхідних для укладання угоди, продавець повинен отримати згоду покупця при укладанні угоди. Продавець повинен надати покупцеві інформацію про те, для чого буде використовуватися особиста інформація та про те, хто буде використовувати її. Згода покупця має бути добровільною та даватися активною дією, наприклад, шляхом позначення галочкою.

Покупець повинен мати можливість легко зв’язатися з продавцем, наприклад, по телефону або електронною поштою, якщо у нього виникнуть запитання щодо використання продавцем особистої інформації або якщо він чи вона хоче, щоб продавець видалив або змінив особисту інформацію.

17. Вирішення конфліктів

Сторони докладають зусиль для вирішення будь -яких суперечок мирним шляхом. Покупець може звернутися до Ради споживачів, щоб отримати допомогу у можливих суперечках з продавцем. Якщо після посередництва у Раді споживачів мирне рішення не буде досягнуто, сторони можуть письмово вимагати від Ради споживачів передати спір до Комітету з питань споживчих спорів.13 Рішення Комітету з питань споживчих спорів є остаточними через чотири тижні після надання послуг. До остаточного рішення сторони можуть, подавши повістку до Комітету з питань споживчих спорів, передати рішення до районного суду.

18. Список джерел

1. Див. Закон від 19 червня 1969 р. 66 про податок на додану вартість § 16.

2. Кредитна картка – це платіжна картка, після якої кредитор (компанія, що видає кредитні картки) здійснює розрахунок за покупку, надсилаючи власнику картки рахунок -фактуру з вимогою про оплату.

Дебетова картка – це дебетова картка, пов’язана з депозитним рахунком. Використання картки означає, що з рахунку користувача списується рахунок, а сума перераховується на рахунок одержувача.

4. Пор. типовий договір, підготовлений спільним комітетом з питань контрактів для основної організації Sparebankforeningen’s та Finansnæringens – Умови угоди щодо кредитних карт та платіжних карток – пункт 12 відносин зі споживачами та умови проектування, підготовлені основною організацією Sparebankforeningen та Finansnæringens для пункту 11 платіжних карток.

5. Закон від 21 червня 1985 р. 82 про купівлю кредиту тощо.

6. Особи, які не досягли 18 -річного віку, можуть сплачувати лише вищезгаданими способами, оскільки вони не можуть заборгувати борг, див. Закон від 22 квітня 1927 р. Про опіку над неповнолітніми (vgml.) § 2.

7. Закон від 21 грудня 2000 р. 105 про обов’язок надавати інформацію та право на відкликання тощо у разі продажу та продажу на відстані поза фіксованою точкою продажу (Закон про право вилучення).

9. Закон від 17 грудня 1976 р. № 100 про проценти у разі несвоєчасної сплати.

10. Закон від 13 травня 1988 р. 26 про діяльність зі стягнення боргів та інше стягнення прострочених грошових вимог.

11. Збори не можуть стягуватися з осіб віком до 18 років, оскільки вони не можуть заборгувати, див. § 2.

12. Див. Закон від 14 квітня 2000 р. 31 щодо обробки персональних даних.